Advisering

Aanbod / Projecten

Bel me terug

Om u zo snel mogelijk en 24/7 van dienst te zijn kunt u onderstaand uw naam en uw telefoon nummer invullen. Wij bellen u zo spoedig mogelijk!

    Advisering

    Nederland, het Hongkong van Europa! Veel belangen op een kleine oppervlakte. Heel veel inwoners worden daardoor vroeg of laat geconfronteerd met overheden, buren of andere belanghebbenden. Confrontatie met plannen, regels, ontwikkelingen en projecten van anderen. Vaak onderwerpen waar u als eigenaar, huurder of anderszins iets van moet vinden omdat het uw bezit of omgeving aangaat. Neemt u geen actie, dan heeft u grote kans dat u uw rechten verspeelt.

    Daar waar deze belangen elkaar tegenkomen, ligt het werkterrein van Bureau Kootstra. Professionals bij veranderingen in onroerend goed. Veranderingen waarop u grip wilt hebben omdat het grote belangen kent. Met 25 jaar ervaring op het gebied van advies in onroerend goed staan wij u graag ter zijde Of het nu gaat om overheidsingrijpen, bedrijfsverplaatsing, (her-)ontwikkeling, planschade en nadeelcompensatie of bedrijfsverplaatsing. Eigendom maar ook rechten als huur, pacht, erfpacht, opstalrechten en zakelijke rechten.

    Bureau Kootstra is een NVM-kantoor, aangesloten bij de vakgroepen MKB en Agrarisch & Landelijk Vastgoed en actieve deelnemer aan het specialistenoverleg van de Onteigeningskenniswerkgroep. Als NVM-specialist draagt Bureau Kootstra daarom het predicaat Onteigeningsdeskundige.