Advies

Nederland, eigenlijk het Hongkong van Europa, is een land waar veel dingen spelen op een klein stukje grond. En dat kan gevolgen hebben voor u als inwoner. Soms botsen belangen: de overheid heeft plannen, buren maken ruzie, en andere partijen willen van alles. En u? U moet daar iets van vinden, want het gaat over jouw huis of leefomgeving. Als je niets doet, loop je het risico om je rechten kwijt te raken.

Onteigeningen

Dreigende onteigening! Het zal je maar gebeuren: je woning valt ten prooi aan een nieuwe weg of je bedrijf wordt opgeëist door de natuur. En dan? Wat is de volgende stap?
Vragen als, wat betaalt de overheid?, wie onderhandelt voor mij?, wat zijn de juiste regels?, word ik eerlijk behandeld?
Maar ook, worden de kosten van een onteigeningsdeskundige vergoed?

Her-/ontwikkeling

In vastgoedontwikkelingsprojecten speelt omgevingsmanagement een cruciale rol. Met de invoering van de omgevingswet is buurtparticipatie een integraal onderdeel van uw planvorming geworden. Het uitvoeren van een grondige analyse werpt licht op de diverse belanghebbenden in uw omgeving. Wie zijn het en wat zijn hun belangen. Denk aan overheden, rechthebbenden, omwonenden, ondernemers en overige derde partijen met ieder een specifiek belang.

Wie zijn wij

Eigendom geeft u het recht maar ook de plicht het beste uit uw onroerend bezit naar boven te halen. Niet alleen voor uzelf maar ook voor de maatschappij. We willen tenslotte allemaal een fraaie leefomgeving. Daarin zit de winst, is ons standpunt. Die betrokkenheid is het startpunt van een samenwerking.

Blijven zoeken naar verbetering, dat is onze passie. Uw bezit verdient dat. U heeft geïnvesteerd of gaat investeren en dat toont durf.

Taxaties

Voor een goed onderbouwd en afgerond adviesrapport over de waarde van uw bezit, is een taxateur nodig die alle facetten voor u in beeld brengt. Met kennis van zaken van zowel bedrijfsmatig als landelijk en agrarisch vastgoed levert Bureau Kootstra u een gedegen rapport. Vooraf overleg met uw accountant, fiscalist, advocaat of notaris biedt u garantie op het beste resultaat waarmee u verder kunt.

MVO

Onze samenleving bestaat uit sociale verbindingen. Sociale verbindingen vormen de hoofdlijn bij het bereiken van doelen. Als ondernemer vervult Bureau Kootstra een dankbare rol bij het bereiken van deze doelen. Specialistisch advies vormt daarbij het fundament. Immers, op basis van hiervan worden goede beslissingen genomen en afspraken gemaakt.

Referentie-projecten

Natuurlijk zijn wij trots op de projecten die wij voor de diverse opdrachtgevers hebben uitgevoerd. Een deel van deze projecten hebben wij voor u op een rij gezet om u een inzage te geven in de werkzaamheden en de wijze waarop wij deze projecten tot een succes hebben gemaakt.

Bel me terug

Om u zo snel mogelijk en 24/7 van dienst te zijn kunt u onderstaand uw naam en uw telefoon nummer invullen. Wij bellen u zo spoedig mogelijk!

    Scroll naar boven